Wedstrijdreglement Canadiens Poutrel Plage Willebroek 2017

Van 15 juli tot en met 3 september 2017 staat er een gele Canadiens Adirondack stoel op Poutrel Plage te Willebroek. Wie een selfie maakt in deze stoel heeft kans om een gelijkaardige Canadiens Adirondack in een kleur naar keuze te winnen. Deze wedstrijd is onderworpen aan onderstaande regels:

 • De wedstrijd wordt georganiseerd door Canadiens Outdoor Furniture, een product van EcoWell bvba, gevestigd te Puursesteenweg 321 in 2880 Bornem.
 • Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de voorwaarden en regels als ook met het resultaat dat definitief en in alle opzichten bindend is.
 • Deelname is mogelijk door het plaatsen van een selfie genomen in de Canadiens Adirondack op Poutrel Plage, Dendermondsesteenweg 9 te 2830 te Willebroek, op de Facebook pagina van Canadiens Outdoor Furniture. De Adirondack stoel moet duidelijk zichtbaar zijn op de foto.
 • Om geldig deel te nemen moet de deelnemer bereid zijn om zijn persoonlijke gegevens aan ons kenbaar te maken. Hij moet de foto ook met een openbaar Facebook profiel plaatsen.
 • De deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn gegevens door EcoWell bvba mogen gebruikt worden voor commerciële doeleinden en dat ze mogen gepubliceerd worden op de website www.canadiens.be indien de deelnemer een prijs wint. De gegevens worden door EcoWell bvba strikt vertrouwelijk behandeld en worden niet verkocht, uitgeleend, verhuurd of op enige andere wijze bekendgemaakt aan derden. De gegevens kunnen op eenvoudig verzoek ten allen tijde worden geschrapt bij EcoWell bvba.
 • Alle inzendingen moeten op de Facebook pagina staan op uiterlijk 04/09/2017.
 • Elke deelnemer kan maar met 1 foto deelnemen.
 • De winnaar wordt bepaald door loting. Aan elke foto wordt een volgnummer toegekend in volgorde van de verschijning op de Facebook pagina (oudste foto krijgt nummer 1). Deze nummers worden in een ton gedaan en daar wordt door een onschuldige hand een nummer uit getrokken.
 • Medewerkers van EcoWell bvba en haar zusterbedrijven zijn uitgesloten van deelname.
 • De prijs is een Canadiens Adirondack stoel in een kleur naar keuze. Deze kleur kan door de winnaar gekozen worden binnen het bestaande kleurengamma van 16 kleuren. De prijs wordt afgeleverd van zodra deze beschikbaar is. De beschikbaarheidstermijn is afhankelijk van de gekozen kleur. De levering gebeurt ten laatste op 30 april 2018.
 • Indien de Canadiens Adirondack tijdens de wedstrijdperiode onherstelbaar beschadigd of ontvreemd wordt, dan stop de wedstrijd op het moment van vaststelling. De winnaar wordt dan geloot uit de geposte foto’s die op dat moment op de Facebook pagina van Canadiens staan.
 • De uitslag van de wedstrijd kan niet worden aangevochten.

De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gesteld via een privé-bericht op Facebook. Als er geen reactie komt op ons bericht binnen de 20 kalenderdagen, dan gaat de prijs naar de eerstvolgende getrokken naam. De winnaar gaat er mee akkoord dat zijn naam achteraf bekend wordt gemaakt op www.canadiens.be en dat een foto van hem/haar samen met de prijs op de website en Facebook pagina van Canadiens wordt geplaatst.

Verdere toelichting in verband met deze wedstrijd is te bekomen bij:

EcoWell bvba, Puursesteenweg 321 te 2880 Bornem
T: 03 825 13 24 – F: 03 825 47 08 – info@ecowell.be